Товчоо
НүүрЭмч нартТовчоо
Товчоо 2016.10.19
Шүдний салбарт маш олон шинийг бүтээгчид, сэтгэгчид байсныг анагаах ухаанд мэдээ алдуулалтыг анх хэрэглэсэн Horace Wells ба William Morton эмч нар......
Товчоо 2016.10.03
Монголын нүүр ам судлалын салбарын хөгжил нь 1955 онд үндэсний 5 мэргэжилтэн тухайн үеийн Зөвлөлт Холбоот Улсад бэлтгэгдэж ирсэнээр эхэлсэн ч......