Magazine
НүүрЭмч нартMagazine
Magazine 2017.01.30
Нүүр ам судлалын салбарын шинжлэх ухаан, боловсролын мэдээллийн Shud Magazine {Online} сэтгүүлийн 2017 оны 01-р сарын 12 дахь дугаар бэлэн болж захиал...
Magazine 2017.01.23
Нүүр ам судлалын салбарын шинжлэх ухаан, боловсролын мэдээллийн Shud Magazine {Online} сэтгүүлийн 2017 оны 01-р сарын 11 дахь дугаар бэлэн болж захиал...
Magazine 2017.01.16
Нүүр ам судлалын салбарын шинжлэх ухаан, боловсролын мэдээллийн Shud Magazine {Digital} сэтгүүлийн 2017 оны 01-р сарын 10 дахь дугаар бэлэн болж захиа...
Magazine 2017.01.09
Shud Magazine {Online} сэтгүүлийн 2017 оны 01-р сарын 9 дахь дугаар бэлтгэгдэн гарлаа...
Magazine 2016.12.28
Shud Magazine {Online} 2016 оны 12-р сарын 8 дахь дугаар бэлэн болж цахим шуудангаар түгээгдэж эхэллээ. Оны төгсгөлийн дугаарыг бүрэн эхээр нь сайтад ...
Magazine 2016.12.19
Нүүр ам судлалын салбарын шинжлэх ухаан, боловсролын мэдээллийн Shud Magazine {Digital} сэтгүүлийн 2016 оны 12-р сарын 7 дахь дугаар бэлэн болж захиал...
Magazine 2016.12.12
Нүүр ам судлалын салбарын шинжлэх ухаан, боловсролын мэдээллийн Shud Magazine {Online} сэтгүүлийн 2016 оны 12-р сарын 6 дахь дугаар бэлэн болж захиала...
Magazine 2016.12.05
Нүүр ам судлалын салбарын шинжлэх ухаан, боловсролын мэдээллийн Shud Magazine {Online} сэтгүүлийн 2016 оны 12-р сарын 5 дахь дугаар бэлэн болж захиала...
Magazine 2016.11.28
Нүүр ам судлалын салбарын шинжлэх ухаан, боловсролын мэдээллийн Shud Magazine {Online} сэтгүүлийн 2016 оны 11-р сарын 4 дахь дугаар бэлэн болж захиала...
Magazine 2016.11.21
Нүүр ам судлалын салбарын шинжлэх ухаан, боловсролын мэдээллийн Shud Magazine {Online} сэтгүүлийн 2016 оны 11-р сарын 3 дахь дугаар бэлэн болж захиала...
Magazine 2016.11.14
Нүүр ам судлалын салбарын шинжлэх ухаан, боловсролын Shud Magazine {Online} сэтгүүлийн 2016 оны 11-р сарын 2 дахь дугаар бэлэн болж захиалагчдынхаа га...
Magazine 2016.11.06
Нүүр Ам Судлалын салбарын шинжлэх ухаан, мэдээллийн Shud Magazine {Online} сэтгүүлийн 2016 оны 11-р сарын анхны дугаар бэлэн болж захиалагчдынхаа гар ...
Magazine 2016.11.04
Shud Magazine {online} -ы туршилтын дугаартай та бүхэн танилцаж байна. Сэтгүүлийн дизайныг дижитал төхөөрөмж, гар утас дээр уншихад аль болох эвтэйхэн...