Эмнэлзүй
НүүрЭмч нартЭмнэлзүй
Эмнэлзүй 2017.05.17
1965 онд Loë et al нарын судлаачид туршилтын аргаар буйлны үрэвсэл үүсгэж чадсанаар шүдний өнгөр бол буйлны үрэвсэл үүсэх гол түлхүүр хүчин зүйл боло...
Эмнэлзүй 2017.05.14
Нүүр амны согог заслын эмчилгээ эхлэхийн өмнө хоршихуйн үйл ажиллагааг хэвийн болгох, засварлах, хоршихуйн хамгийн зөв тааламжтай схемчлэл бүрдүүлэх, ...
Эмнэлзүй 2017.04.28
Агт араа авах мэс ажилбарын өмнө дексаметазон тариагаар хэрэглэх нь хагалгааны дараах өвдөлтийн эрчмийг сулруулдаг...
Эмнэлзүй 2017.04.27
Нүүрнум буюу facebow зэмсэгийг нүүр амны согог заслын практикт эрүү ба эрүү чамархайн үений харьцааг эргэлтийн тогтсон тэнхлэгт тулгуурлан хэмжилт хий...
Эмнэлзүй 2017.04.26
1955 онд Dr. Michael Buonocore хүчил ашиглах замаар шүдний пааланд адгез үүсгэх боломжтой болохыг нээснээр adhesive dentistry-ын суурь тавигдаж тэр ца...
Эмнэлзүй 2017.04.23
ICDAS бол цоорлыг илрүүлэх ба үнэлэх олон улсын стандарт систем юм. Оношлогооны стандарт системийн дагуу зөв мэдээллүүдийг цуглуулсанаар оношлогоо, эм...
Эмнэлзүй 2017.04.19
Саатсан агт араа шүдийг авах мэс ажилбарт эмч нар ихэнхдээ 4% articaine юмуу 4% lidocaine hydrochloride-ыг мэдээ алдуулалтанд ашигладаг....
Эмнэлзүй 2017.03.29
Сувгийн эмчилгээ амжилтгүй болох шалтгаануудын нэг нь цочроогч хүчин зүйлүүд (бактер г.м) сувгийн оройн эд рүү нэвчсэнээс (leakage) үүсдэг....
Эмнэлзүй 2017.03.07
Шүд солигдлын насан дээрээ байгаа бага насны хүүхэд, залуучуудад шүд цоорох өвчний улмаас шүдний зөөлцөд халдвар дамжих эсвэл гадаад хүчин зүйлсийн ул...
Эмнэлзүй 2017.02.08
Сүүлийн үед шүд цоорох өвчний зэрэгцээгээр хурдтайгаар өсөн нэмэгдэж байгаа нэг аюул нь шүдний эмгэг элэгдэл юм...
Эмнэлзүй 2017.01.25
Өнгө бол шинжлэх ухааны хувьд хамгийн хийсвэр зүйл юм. Өнгө нь хувь хүний дотоод мэдрэмж ба сэтгэл хөдлөлийн нөхцөл байдалтай хамаатай. Иймд өнгө бол ...
Эмнэлзүй 2017.01.17
Өдөр бүр эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний холбогдолтой төрөл бүрийн шийдвэрүүдийг гаргаж байдаг....
Эмнэлзүй 2017.01.12
Дээд зэргийн сайн хэв авахад эдэд гэмтэл учруулахгүйгээр зөөлөн эдийн менежементийг хэрхэн гүйцэтгэх талаар асуудал өндсөн нийтлэл...
Эмнэлзүй 2017.01.11
Сүүлийн үед хийгдэж байгаа stem cell эмчилгээнй туршилтыг эс тооцвол шүд нөхөн сэргээх эмчилгээний салбарын ирээдүй adhesive bonded restoration-ы хөгж...
Эмнэлзүй 2017.01.06
Эрүүний шүдний эгнээний хэсгийн мэдээ алдуулалтыг амжилттай гүйцэтгэхэд тохиолддог бэрхшээлтэй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замуудын талаар э...
Эмнэлзүй 2017.01.05
Бифосфанатын эмчилгээнд хамрагдсан өвчтөнүүдийн эмчилгээнд анхаарах зүйлс, зарим хүнд тохиолдлуудын талаарх өгүүлэл...
Эмнэлзүй 2016.12.08
Бүрэн шүдгүйлдлийн үед хоршихуйн схемчилэлийг бүрдүүлж өгөх нь ихэнх төрөлхийн шүдэнд байдгаас нэлээл өөр асуудал юм....
Эмнэлзүй 2016.11.24
Эрүүний шүдний эгнээнд хангалттай хэмжээний мэдээ алдуулалт хийх нь шүдний эмч нарт бүхий л цаг үеийн турш бэрхшээлтэй, хүнд сорилт болсоор ирсэн байд...
Эмнэлзүй 2016.10.10
Бодит байдал дээр бид өөрсдөө л анзаардаггүй болохоос шүдний нөхөн сэргээх эмч эсвэл гажиг заслын эмч нараас ч дутахгүй хоршихуйн тухай ойлголтонд хам...
Эмнэлзүй 2016.10.05
Сувгийн эмчилгээ амжилтгүй болох шалтгаан нь ихэвчлэн эмчилгээ тогтсон стандартад хүрээгүй үед тохиолддог....
Эмнэлзүй 2016.10.02
АНУ ба Канад улсуудын хувьд resin bonding ломбоны материалууд нь стандарт эмчилгээний ажилбарт тооцогддог. Өнөөгийн байдлаар эдгээр улсуудын зах зээл ...
Эмнэлзүй 2016.09.27
Лазерийн технологи нь шүдний салбарт ашиглагддаг уламжлалт технологиудтай харьцуулахад айх аюулгүйгээр хэрэглэж болох орчин үеийн хамгийн дэшилтэт тех...
Эмнэлзүй 2016.09.27
Аливаа шүдэлбэрийг шууд бус дам аргаар амжилттай хийж гүйцэтгэх нь маш олон хүчин зүйлсээс шалтгаална....
Эмнэлзүй 2016.09.23
Coronectomy хэмээх шүдний цөгцөн хэсгийг дангаар нь тайрах аргачлалыг анх 1984 онд Ecuyer ба Debien нар уламжлалт аргаар агт арааг авах аргачлалын аль...
Эмнэлзүй 2016.09.21
Бичил биетэн буюу микроорганизмууд нь зөөлц болон сурвалжийн орой орчмын үрэвслийн эмгэг жамыг бүрдүүлэх хамгийн том шалтгаан болдог нь удаа дараагийн...
Эмнэлзүй 2016.08.21
Нүүр Амны Согог заслын эмчилгээ амжилттай, үр дүнтэй болох эсэх нь шүдний тулгуур эдийн эрүүл мэндийн нөхцөл байдлаас бүрэн хамааралтай зүйл юм. Энэ т...
Эмнэлзүй 2016.08.14
Хоршихуйн тухай ойлголтыг багтаагаад шүдний салбарт ойлгоход бэрхшээлтэй, нууцлагдмал хэд хэдэн сэдвүүд өнөөг хүртэл байсаар байна....
Эмнэлзүй 2016.08.10
Computed tomography (CT) гэдэг нь биеийн араг яс, тулгуур эрхтнүүдийн бүтцийг шинжлэх зорилгоор рентген аргачилал дээр тулгуурлан бүтээгдсэн орчин үеи...
Эмнэлзүй 2016.08.07
Splint эмчилгээ нь хоршилтын хүчийг багасгаж тогтвортой болгосноор эрүүг тайван байрлалд оруулдаг....
Эмнэлзүй 2016.06.30
Шүдний сурвалжийн суваг нь эндодонтын файл нэвтрэх боломжгүй тахир муруй нэмэлт хэсэг, ховил, хонхор анатомын бусад нэмэлт хэсгүүдийг агуулсан иж бүрд...
« 1 2 3 4 5 »