Монголын Шүдний Мэргэжилтний Холбооны хурлаар хэлэлцсэн асуудал
2014.09.26 0.0 0

2013.04.25ны өдрийн Монголын Шүдний Мэргэжилтний Холбооны хурлаар хэлэлцсэн асуудал

1.    Мэргэжлийн зэрэг олгох шалгалтын хуваарь
                            -    Онолын шалгалт 2013.05.07ны өдөр
                            -    Дадлагын шалгалт 2013.05.09-13ны хооронд
2.    Холбооны дэргэдэх Ёс Зүйн Хороо байгуулав.
                           Дарга: Ж.Цолмон / Монголын Гажиг Заслын    
                                                         Холбооны тэргүүн /
                          Дэд дарга: Б.Оюунцэцэг / МХНАСХолбооны тэргүүн /
                          Гишүүн:    Н. Пүрэвжав / АУ-ны доктор, профессор /
                                          М.Соёлмаа / Монголын Судлаач Шүдний  
                                                             эмч нарын холбооны тэргүүн /
                                           Д.Уранчимэг / Монголын Амны Хөндийн
                                                   Эмгэг Судлалын Нийгэмлэг тэргүүн/
    
3.    Монголын Нүүр Ам Судлаач эмч нарын V Чуулганы тухай
4.    Бусад
                            -    Санхүү
                            -    Холбоодуудын үйл ажиллагааны танилцуулага
                             -    Гадны хөрөнгө оруулалттай эмнэлэгийг шалгах баг
                             Багийн ахлагч :    Басхүү / Монголын Имплантын  Холбооны Тэргүүн /
                             Багийн гишүүн:    Ариунлхагва / Эвада шүдний эмнэлэгийн Эмч/
                                                          Энхтайван / МШСувилагч нарын холбооны Тэргүүн /


Tag:МШМХ, семинар
Бусад


avatar