“Шүдний тулгуур эдийн эстетик хагалгаа” семинар боллоо
2014.10.13 0.0 0

2014 оны 8-р сарын 21-22 өдрүүдэд MAP-KAP болон Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн хамтран зохион байгуулсан 4-р гардан дадлагат семинар “Шүдний тулгуур эдийн эстетик хагалгаа” сэдвээр амжилттай явагдлаа. Сургалтанд оролцсон нийт эмч нартаа талархал илэрхийлье


Tag:НАСС, семинар
Бусад


avatar