FDI-MDA 11 дэх удаагийн хамтарсан ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР
2015.09.16 0.0 0

2015 оны 09 сарын 16

08.30 – 9.00     Бүртгэл

9.00 – 9.10    Хурлыг нээж - АШУҮИС-ийн Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн захирал АУ-ны доктор, дэд проф Г.Ариунтуул мэндчилгээ

9.10 – 11.10    Dr.Rodrigo Carvalho de Souza /DFL INdustrie e Comercio/

“Шүдний эмчилгээний үед мэдээ алдуулах тариа хэрэглэхэд анхаарах зүйлс /Natural shade/ ”

11.10 – 11.40    Цайны завсарлага

11.40 – 12.10    НШЭНТөв, БУ-ны магистр М.Энхтайван

“Шүдний эмнэлэгийн халдваргүйтгэл”

12.10 – 12.20    АШУҮИС-НАСС-ийн төгсөгчдийн холбооны ерөнхийлөгч АУ-ны доктор, дэд проф Ж.Үржинлхам

“НАСС-ийн төгсөгчдийн холбооны тухай”

12.20 – 13.00    Дурсгалын зураг авалт

13.00 – 14.00  Өдрийн хоол

14.00 – 15.00     БНСУ-ын Амны Хөндийн урьдчилан сэргийлэлт ба нүүр амны эрүүл ахуйн холбооны ерөнхийлөгч профессор Chang Yeon Soo

“Монголын шүдний эмчилгээний туслах ажилтаны тогтолцоо ба амны хөндийн эрүүл ахуйчийн төлөвшлийг идэвхижүүлэх төлөвлөгөө”

15.00 – 17.00    Нээлттэй хэлэлцүүлэг

“Монголын Нүүр Ам Судлалын Салбарын өнөөгийн байдал ”

 

 

2015 оны 09 сарын 17

09.00 – 9.30     Бүртгэл

9.30 – 10.00     НАСС-ийн НАСГЗ-ын тэнхмийн багш,  АУ-ны док  Ж.Отгонболд

                       “Нүүр Амны Согог заслын эмчилгээний эмнэл зүйн тохиолдол ”

10.00 – 10.20    НАСС-ийн НАСГЗ-н тэнхмийн багш, Эрдэмтэдийн Зөвлөлийн нарийн бичиг, АУ док, Н.Цэнгэлсайхан

“АШУҮИС-ийн эрдмийн болон мэргэжлийн цолд нэр дэвшүүлэх журам, мэргэжлийн сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх нь”

10.20 – 10.40    Цайны завсарлага

10.40 – 11.10    НАСС-ийн НАЭ-ний тэнхмийн дэд проф, АУ-ны док, дэд проф Ж.Үржинлхам

                        “Олон хэлбэрт шүүдэст улайлтад үрэвсэл”

11.10 – 11.40    НАСС-ийн ХНАСУС-н тэнхмийн багш, АУ-ны докторант М.Хосбаяр

“Амны хөндийн эрүүл ахуйн байнгын хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлэх нь”

11.40 – 12.00 НАСС-ийн НАСГЗ-н тэнхмийн багш, АУ-ны магистрант M.Бат-Эрдэнэ

        “Уруул тагнайн төрөлхийн сэтэрхийтэй хүүхдийн ярих үеийн ам хамрын агаар алдалтыг Nasometer багажаар үнэлэх нь”

12.00 – 12.30 НАСС-ийн НАСГЗ-н тэнхмийн багш, АУ-ны докторант Ш.Батсүх

“Төв халх аялгатай Монгол хүний хамар амны агаар алдалтыг Nasometer багажаар судлан эмчилгээ оношлогоонд хэрэглэх асуудал”

12.30 – 13.00 Асуулт хариулт

13.00 – 14.00 Өдрийн хоол

14.00 – 14.30     НАСС-ийн захирал АУ-ны док, дэд проф Г.Ариунтуул

                       “Дунгийн суулгацын дараах сонсгол хэл яриа заслын эмчилгээ”

14.30-15.00     НАСС-ийн зочин профессор Tom Keller

    “Хөдөө орон нутаг дах шүдний эмчилгээ, туслалцаа”

15.00 – 17.00     Dr.RodrigoCarvalho de Souza /DFL INdustrie e Comercio/

“Total Blanc H35% материалын тусламжтай шүд цайруулах арга болон эмчилгээний материалд хэрэглэгдэх гэрлээр хатуурагч ломбоны материалын тухай /Natural shade/

2015 оны 09 сарын 18

09.00 – 9.30     Бүртгэл

9.30 – 11.00     Дэлхийн шүдний холбооны төлөөлөгч Professor Khoo Suan Phaik

“Oral ulcers, coloured lesions- when does it matter”

11.00 – 11.20    Цайны завсарлага

11.20 – 13.00    Дэлхийн шүдний холбооны төлөөлөгч Professor Edmond Pow

 "Contemporary fixed prosthodontics in general practice”

13.00 – 14.00 Өдрийн хоол

14.00 – 14.30     НШЭНТөв, БУ-ны магистр М.Энхтайван

“Шүдний багажны ариутгал”

14.30 – 15.00  НАМЗ-н тэнхмийн багш АУ-ны док Д.Уранчимэг

    “ Шүдний гаралтай хавдар”

15.00 – 15.30  АШУҮИС-ийн досторант С.Сумъяа

    “Хэл яриа заслын эмчилгээний эмнэл зүйн тохиолдол”

15.30 – 16.00  2015 оны зэргийн шалгалтанд тэнцсэн эмч, сувилагч нарт зэргийн үнэмлэх гардуулах, дурсгалын зураг авхуулах ёслолын ажиллагаа

16.00 – 15.10  Хаалтын ажиллагаа   

 


Tag:МШМХ, конференц, FDI, дотоод үйл явдал
Бусад


avatar