Цацрагийн хор хөнөөл, хамгаалалт, аюулгүй байдал, эмнэлзүйн практикт хэрэглэгдэх дүрс оношлогооны талаар сургалт болно
2016.01.19 0.0 0

 Зорилго: Рентген оношилгоо, шинжилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан болон удирдах албан тушаалтнуудад цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангуулах, хяналтын хуудсыг сурталчлах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, нүүр ам судлалын эмнэл зүйн практикт хэрэглэгдэх рентген оношлогооны ач холбогдолын тухай нэгдсэн ойлголт өгөхөд сургалтын зорилго оршино.

Хамрах хүрээ: Рентген оношилгоо, шинжилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй улсын болон хувийн шүдний эмнэлэгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан болон удирдах албан тушаалтан, эмч нар.

Хугацаа: 2016 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр 09:00-14:00 цагт

Сургалт хийх газар: АШУҮИС-ийн 220 тоот

Сургалтын төлбөр: 20.000 – 1 багц цаг Холоо барих: 88000740- Хонгорзул


Tag:Сургалт, дүрс оношилгоо, дотоод үйл явдал
Бусад


avatar