Section 1 : Overview - Rehabilitation of natural teeth
2016.05.03 2.0 0

Indirect restoration гэдэг нь авсан хэвнээс шүдний лабораторийн оролцоотойгоор шүдэлбэр болон амны хөндийн нөхөн сэргээх зэмсэг бэлтгэхийг хэлнэ. Тэгвэл үүний эсрэгээр  direct restoration гэж шүдний лабораторийн оролцоогүй ихэнхдээ нэг удаагийн ирэлтээр, үзлэгийн кресло дээр шууд бэлтгэж байгаа нөхөн сэргээх ажилбаруудыг хэлнэ. Хиймэл шүэлбэрүүд нь шүдний цөгцний доторх буюу intracoronal шүдний цөгцний гаднах буюу extracoronal гэсэн хоёр төрөл байна.

Дараах Sway материалыг томруулж үзэхийн тулд баруун дээд буланд байх FullScreen товчийг дарна уу

 


Tag:Rehabilitation, эмнэлзүйн практик, Prosthodontics at a glance, Sway
Бусад


avatar