Section 1-2. Overview: Rehabilitation by artificial teeth
2016.05.09 0.0 0

Амны хөндийн авхуулсан шүдийг нөхөн сэргээх ажилбар нь дотроо авагддаг шүдэлбэр буюу removable prostheses, авагддаггүй шүдэлбэр буюу fixed prostheses гэсэн хоёр төрөл болон хуваагдна. Энэ хоёр төрлийн шүдэлбэрийн өөр хоорондоо ялгарах ялгаа нь removable prostheses-ууд нь амны салст бүрхэвч болон тулгуур шүд эсвэл имплантан дээр тулгуурладаг бол fixed prostheses-ууд нь зөвхөн тулгуур шүд юмуу имплантан дээр тулгуурладгаараа ялгаатай.

Дараах MS Sway материалыг уншихдаа баруун дээд буланд байх FullScreen товчийг дарж томруулна уу

 

 


Tag:Prosthodontics at a glance, эмнэлзүйн практик, Sway
Бусад


avatar