Section 2-1 Diagnostics: History taking
2016.05.17 0.0 0

History taking буюу Өвчтөний түүх хөтлөх гэдэг нь шүдний эмчилгээ эхлэхийн өмнөх хамгийн анхны үе шат юм. Орчин үед анагаах ухааны хөгжил шинэ шатанд гарсанаар хүмүүсийн амьдралын хугацаа уртсаж насжилтаас шалтгаалсан архаг өвчнүүд ихэссэний дээр уг өвчнүүдийг удаан хугацаагаар эмийн эмчилгээгээрээр эмчлэх шаардлагатай болдог нь хувь хүний өвчний түүхийн баяжилтанд нөлөө үзүүлдэг. Түүнчилэн насжилт өндөр болсоноор өндөр настай хүн амын төрөлхийн шүдийг аль болох авч үлдэх зорилгоор байнгын амны хөндийн эрүүл мэндийн арчилгаа шаардагдах болсон.  

 


Tag:өвчний түүх хөтлөх, эмнэлзүйн практик, Sway
Бусад


avatar