Section 2-5 Diagnostics: Diagnostic adjuncts 1
2016.05.30 0.0 0

Субьектив болон обьектив шинжилгээний зэрэгцээгээр амны хөндийн олон нөхцөл байдлууд өвчин эмгэг нь зайлшгүй тусгай зориулалтын сорил, оношийг баталгаатай болгохын тулд нэмэлт шинжилгээний арга хэрэгсэлүүдийг ашиглах шаардлага тулгана.

 

 


Tag:Prosthodontics at a glance, эмнэлзүйн практик, Sway
Бусад


avatar