Шүдний зөөлцийн үрэвслийн эмчилгээний чанарыг сайжруулах сэдвээр
2016.09.09 0.0 0

Сургалт 2016.09.24-ны өдөр явагдана.Сургалт Монголын хуульчдын холбоо, ХЗҮХ-ийн 304 тоот сургалтын танхимд явагдана.
Сургалтаар МУ-ын стандарт батлуулсан МТА, болон бэдпмэлүүдийн судалгааны ажлын дүнг танилцуулна.
Шүдний эмчилгээнд өдөр бүр, байнга, хэрэглэгддэг энэхүү чухал асуудлаар Ц.Базаррагчаа нь олон жил судалгааны ажил хийж эмнэлзүйд хэрэгжүүлсэн байна.
Түүний гаргаж авсан МТА болон EDTATA-17, EDTATA-19 бэлдмэлүүд нь ургамлын найрлагтай болсноор үндсэн бодис болон эмийн ургамлын үйлчлэл нэмэгдэж, хорон чанар багассан.
Эдгээр ажлууд нь Ц.Базаррагчаа докторын хийсэн бүхий л судалгааны ажлуудын нэг адил... шүдийг хадгалах, эмчлэх, төлжүүлэх ... үндсэн зорилгод чиглэгдсэн байна.


Бусад


avatar