Мини резидентийн сургалтаар ерөнхий мэргэжлийн нүүр амны эмч нарт энгийн гажигийн оношлогоо ба эмчилгээний мэдлэг олгоно
2017.01.05 4.0 0

Tag:Г.Ганжаргал, Ярилцлага
Бусад


avatar