Fundamentals of Color – Өнгөний тухай онолын үндэслэл, өнгөний физик шинж чанар, хэмжигдэхүүнүүд
2017.01.25 0.0 0
Өнгө бол шинжлэх ухааны хувьд хамгийн хийсвэр зүйл юм. Өнгө нь хувь хүний дотоод мэдрэмж ба сэтгэл хөдлөлийн нөхцөл байдалтай хамаатай. Иймд өнгө бол хувь хүний шинж чанартай.

Tag:эмнэлзүйн практик, shud magazine
Бусад


avatar