2018 оны шүдний эмч нарын Зэргийн шалгалт: НАЭ, НАСГЗ, НАМЗ, ХНАӨ, НАТ унших материал
2018.09.21 0.0 1

Нүүр амны эмчилгээ

 

Хариулт

 

Нүүр амны согог гажиг засал

 

Хариулт

 

Нүүр амны мэс засал

 

Хариулт

 

Нүүр Амны Техникч

 

Хариулт

 

Хүүхдийн нүүр амны өвчин

Хариулт


Tag:Зэргийн шалгалт
Бусад


avatar
Сайн байна уу. Энэ тест татах гэсэн, татах эрхгүйгээр хийсэн байх юм. яаж байнга онлайн харж бэлдэх юм бэ. Хэвлэж авмаар байна. тэр тохиргоогоо өөрчижл болохгүй юм уу.
avatar