“Ботакс, филлер, PDO эмчилгээний сүүлийн чиг хандага” гардан дадлага live surgery-тэй сургалт болно
2019.05.07 0.0 0

“Ботакс, филлер, PDO эмчилгээний сүүлийн чиг хандага” гардан дадлага live surgery сургалт болно. Сургалт удирдах багш АУ доктор Б.Батбаяр

 

 

 


Tag:Сургалт
Бусад


avatar