Эмнэлзүй
НүүрЭмч нартЭмнэлзүй
Эмнэлзүй 2014.10.29

Имплантын салбарыг өнгөрсөн зууны дунд үеэс эхлэл нь тавигдсан нүүр ам судлалын шинэ тутам хөгжиж буй салбар гэж үзэх нь бий. Гэвч имплант судлал н...

Эмнэлзүй 2014.10.09
Шаазан нь шууд бус нөхөн сэргээх материал (indirect restorative materials)-ын бүлэгт багтдаг томоохон төлөөлөгчдийн нэг бөгөөд шүдний салбарын орчин ү...
« 1 2 3 4 5