Инстаграм
Олон нийтэд

NORMAN, Okla., USA: Олон улсын судлаачдын баг Европ болон дорнод Азийн орнуудад амтдарч байан эртний хүмүүсийн сүүний хэрэглээ нь шүдний өнгөр үүсэ...

Энэ салбарт мэргэшсэн эмчийг нүүр амны мэс засалч юмуу амны хөндийн мэс засалч гэж нэрлэх нь бий. Энэ эмч нь олон улсын хувьд DDS юмуу MD зэрэгтэй бай...

Тоон технологи нь дэлхийн нийтийн хэмжээнд шүдний зах зээли...

Хүүхэд нас бол элдэв осол гэмтэлд өртөхдөө амархан дэгэж дэрвэж байдаг үе. Америкийн Шүдний Эмч Нарын Холбоо (American Dental Association)-ны мэдээллэ...
Олон нийтийн хувьд простоднт эмчийг хиймэл шүдний эмч гэж дууддаг ч мэргэжлийн хүрээнд нүүр амны согог засалч эмч гэж нэрлэдэг. Учир нь энэ мэргэжилтэ...