Өнгөний тухай онолын үндэслэл, өнгөний физик шинж чанар ба хэмжигдэхүүнүүд
2018.07.24
Endodontics
8
6
0.0
Mag_Staff

Бүхий л цаг хугацааны турш хариултаа эрж маргааны сэдэв болдог асуултууд: Хэрэв ойн дунд мод унаж байхад тэнд түүнийг сонсох хэн ч байхгүй бол энэ үнэндээ чимээ гаргасан уу?


Теги:Шүд