Японы Шүдний Мэргэжилтнүүдийн Холбооны урилгаар

401
0
Монголын Шүдний салбарын бизнес эрхлэгчдийн холбооны төлөөлөгчид МШМХ Ерөнхийлөгч Б.Амарсайханы хамт Японы Шүдний Холбоотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.