Японы Шүдний Холбоотой хамтран ажиллах гэрээ

431
0
Японы Шүдний Холбоотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулсаны дараа