Бодит хэмжээгээр үзэх 960x720 / 325.5Kb

Б.Энхбаатар эмч ба хүүхдүүд

470
0
Эвада эмнэлгийн захирал Б.Энхбаатар Африкийн Руанда улсад Олон улсын сайн дурын багт оролцон хүмүүнлэгийн ажил гүйцэтгээд ирлээ.