Бруксизм

360
0
Бруксизм гэдэг нь шүдээ хавирах эмгэг юм. Хүмүүс ихэвчилэн унтаж байхдаа шүдээ хавирдаг бөгөөд түүнийг sleep bruxism гэдэг