Амны эмгэг судлаач (Oral Pathology)
2015.05.14 5.0 0

Амны эмгэг судлаач гэдэг нь амны хөндийн эд эрхтнүүдээс бэлдсэн бичил бэлдмэлийг микроскопоор ялган таньж эд эрхтний эмгэгийг бичил түвшинд оношилж чаддаг эмчийг хэлдэг. Энэ төрлийн эмчийг Япон, АНУ зэрэг хөгжингүй орнуудад төгсөлтийн дараах 2 жилийн сургалтаар эмнэлэг болон судалгааны төвүүдийг түшиглэн бэлтгэдэг.

Хэрэв шүдний эмч үзлэгийн явцад таны амны хөндийд сэжиг бүхий зүйл илрүүлбэл уг зүйлийн орчимын эдээс эдийн дээж авч амны хөндийн эмгэг судлаачруу илгээх бөгөөд эмгэг судлаач уг дээжээс бибчил бэлдмэл бэлтгэн микроскопоор харж ноцтой өвчин мөн эсэхийг тодруулдаг.


Tag:Шүдний эмчилгээ, Шүдний эмч
Бусад
avatar