Шүдний зөөлөн эд үхэжсэн үед илрэх шинж тэмдэгүүд
2015.05.15 1.0 0

Шахалт даралтаас шалтгаалан өвдөх

Тухайн шалтгаан болж буй шүдээр юм зажлах үед маш хүчтэй хатгаж өвддөг. Шүдэн дээр дарах хатуу юмаар шүргэх үед мөн хүчтэй өвдөнө. Гэвч шүд байнга өвдөхгүй бөгөөд тодорхой хугацаанд өвдөлтгүй байдаг. Антибиоток уух үед шүдний өвдөлт намжих бөгөөд зарим хүмүүст огт өвдөлтгүй болох нь ч бий.

Шүд ямар нэг зүйлийн даралтаас шалтгаалан ингэж өвдөх нь ихэнхдээ шүдний зөөлөн эд үхжиж байгаа эсвэл үхжсэнийг илэрхийлэх боловч зарим тохиолдолд цуурч гэмтсэн шүд эсвэл хэт их шүдээ хавирах эмгэг буюу бруксизмын үед мөн ийм ийм шинж тэмдэг илэрдэг.

Дэлгэрэнгүйг дараах линкээс:

http://u.to/wJpZCw 


Tag:Шүдний эмчилгээ, шүд цоорох өвчин
Бусад
avatar