Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

00:06:32
0 Mag_Staff 2017.05.28 Admin  Үйл явдал

Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

Хэл: Монгол Хугацаа: 00:06:32 Эх сурвалж: Эрүүл мэндийн яам Монгол улс