Хачигт энцефалитын хүний өвчлөл өсөх хандлагатай байна

00:04:40
0 Mag_Staff 2017.06.26 Admin  Мэдээ

Хачигт энцефалитын хүний өвчлөл өсөх хандлагатай байна

Огноо: 2017 Хэл: OTHER Хугацаа: 00:04:40 Эх сурвалж: Эрүүл мэндийн яам Монгол улс