ЯВЛАА ИРЛЭЭ: Нийслэлийн Шүд Эрүү Нүүрний Төв Эмнэлгийн дэд захирал Б.Өнөрбилэг

00:18:26
0 Mag_Staff 2017.06.30 Мэдээ

Нийслэлийн Шүд Эрүү Нүүрний Төв Эмнэлгийн дэд захирал Б.Өнөрбилэг

Огноо: 2017 Хэл: OTHER Хугацаа: 00:18:26 Эх сурвалж: Baatar Luwsantseren